Grotto Tortora

Grotto Tortora

Porcelain - 29.5x29.5 - Grotto Tortora - Polished 

SKU: PAPO29.5X29.5GTP