Grotto Tortora

Grotto Tortora

SKU: PAPO23.6X47.2GTP

Porcelain - 23.6x47.2 - Grotto Tortora - Polished