Tessino Smoke

Tessino Smoke

Porcelain - 31.5x31.5 - Tessino Smoke - Polished

SKU: ABPO31.5X31.5TSP